Услуги

Ние предлагаме:

 • Мултиспектрално заснемане на територията и анализ на резултатите.
 • Дигитално заснемане на земната повърхност и изготвяне на цифрови модели (DSM + DTM).
 • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури.
 • Фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти.
 • Получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr,
 • Висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време.
 • Работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании.

 

Технология

 

1. Облитане на насажденията с безпилотна летателна система
2. Бързо изработване на NDVI изображение и проверка на терен
3. Прецизна обработка на данните и генериране на NDVI изображение с анализ и препоръки

 

Какво е NDVI?

Индекс на вегетационното състояние на растителната покривка, подходящо за нуждите на земеделското стопанство.

 • Заснемане и анализиране на здравословното състояние на горски масиви и посеви, чрез мултиспектрална камера;
 • Нискобюджетен способ за инспекция виталното състояние на насажденията;
 • Индикиране и маркиране на участъци с необходимост за напояване, наторяване и откриване на площи засегнати от вредители;
 • Оценка на състоянието на растителността и обезлесяване вследствие на засушавания, ерозия на почвата, непланирана сеч и последствия след пожари.